Kennel Minngehke och N.O.S.-Natural Open Sense
Lapsk vallhund

Vallning på får.

Vallanlagsprov på får syftar till att bedöma om hunden har vallanlag eller inte.  Inga förkunskaper krävs.

Det är också det första steget innan man får göra ett vallarbetsprov (HWT).

För att göra ett vallarbetsprov (HWT) krävs att man har ett ha gjort ett godkänt anlagstest och en valltränad hund.
Att bara ha gjort ett godkänt anlagstest för att starta vallarbetsprov (HWT) räcker inte,  hunden måste  tränas för uppgiften. Man måste kunna säkerställa fårens säkerhet genom att ha en bra lydnad och ett bra stopp på sin hund i fårhagen.

Svenska kroppsvallarklubben arrangerar prov för detta.Grunder i Fårvallning

Termer:
Utgång + Upptag + Framdrivning = Hämt

Fösning – hunden föser djuren före föraren med hjälp av att föraren följer med.
Fråndrivning – hunden tar djuren från föraren, föraren står still.
Drivning – hunden håller djuren till föraren.
Fålla in/ut.

Olika vallningshundar:
Eye dog eller kroppsvallare.

Definitioner för att hunden ska anses vara grundtränad:
- Hunden ska på kommando kunna röra sig på en cirkel runt flocken på ett avstånd där den inte skrämmer fåren.
- Hunden ska kunna stoppas var som helst på denna cirkel utan att komma närmare flocken.
- Hunden ska kunna starta cirkelrörelsen åt vilket håll som helst oberoende av förarens position.
- På cirkeln ska hunden kunna röra sig snabbt och målmedvetet.
- Hunden ska från varje punkt på cirkeln kunna gå framåt mot flocken i lugnt tempo.

Vi lägger stor vikt vid att hunden håller acceptabelt avstånd hela vägen till kl. 12
Vi måste från början vara väldigt noga med att hunden stannar snabbt på cirkelbågen utan steg in mot flocken.

Dessa grundövningar brukar ställa till stora problem hos de flesta hundar. Lösningen är att föraren kan lägga så stort tryck på sin hund att den respekterar att hålla avstånd och lyssna på förarens stoppkommando.

Kom ihåg att hundar är väldigt olika och kräver olika kraftiga åtgärder för att man ska nå resultat. Ta det försiktigt i början tills du ser vilken typ av hund du har att göra med.

Metoder att få ut hunden på rätt avstånd:
Man lägger tryck på hunden i starten och vid ca 2/3 av sträckan till kl 12, där hunden i allmänhet vill snika in mot flocken.
Berömmet när hunden vinklar ut är jätte viktigt.
Denna metoden kräver mycket tajming av föraren.

1 Kontroll:
- Kontroll över djuren/flocken.
- Bli trygg att vara vid fårens huvud.
- Kontroll- orka lyssna.

2 Självförtroende:
- Hund som orkar stå nära fårens huvud.
- Orkar hålla ut i nära arbete utan att bita/skrämma.
- Svansföring.
- Tålamod.

3 Relation:
- 1+2=3
- Man måste ha kontroll och självförtroende för att få en bra relation.


Text lånat av Josefin Asp